Начало
 Портфолио
 Технология
 За Нас
 Контакт
 
         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Присъствието на експерти от много различни области определя разнообразието на използваните технологии. В комбинация с опита, който сме натрупали, ни дава възможност да анализираме проблема и да разработим най-подходящото решение по отношение на ефективност, цена и поддръжка. Екипът ни се обучава непрекъснато, защото нашата цел е да бъдем в крак с новите технологии. Ние следим от близо динамичния софтуерен пазар и сме готови да приложим последните разработки, дори и когато не са много популярни. Нашите знания постоянно се обогатяват, защото нашата амбиция е да подобряваме качеството на услугите, които предлагаме. Ние имаме богат опит в следните области:

Платформи
Windows: 3x, 9x/ME/2000/NT/XP
Apple Mac OS
Linux, UNIX, Solaris, FreeBSD
MS-DOS

Развойни среди
Microsoft Visual C++, Microsoft .Net Framework
Microsoft Visual Basic, Microsoft FrontPage
Macromedia Dreamweaver, Macromedia HomeSite
Metrowerks CodeWarrior

Програмни и скриптови езици
C/C++, C#, Assembler (Intel x86, MMX, SSE, SSE2)
Pascal, Basic
PHP, ASP, JSP, Java, CGI/Perl, VBScript

Интерфейси и COM
COM/DCOM, DirectX, OpenGL, ActiveX, VBX, OCX, ISAPI
MAPI
DAO, ADO, ODBC
WinSock, MFC, ATL, DDE

Бази данни
Microsoft SQL Server, Microsoft Access 2000
Oracle, MySQL, dBase

Мрежа/протоколи
TCP/IP, IPX/SPX, HTTP, FTP

Уеб сървъри
Microsoft IIS, Apache, Tomcat

Уеб технологии
HTML, DHTML, JavaScript, CSS, XML

Дизайн
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat
Adobe PageMaker
Corel Draw

3D, Мултимедия, Аудио/Видео
3DStudioMAX
Adobe AfterEffects, Adobe Premiere
Macromedia Flash, Macromedia Director, Sonic Foundry
SoundForge
 
     
     
             
 
         
 Начало   Портфолио   Технология   За Нас   Контакт
     
                       
© 2009 Byteberry. Всички права запазени. english